0

تقویم آموزشی سال۹۶

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال۹۶       تـوجـه: آموزش و آزمون تمامی دوره های آموزشی PCN توسط اساتید و ممتحنین کمپانی A-STAR ،تائید صلاحیت شده انجمن تست های غیر مخرب انگلستان(BINDT) [...]