گواهینامه ها

اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمون های غیر مخرب سطح ۱ و ۲ بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712

شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی تارادیس تابش آزما در راستای حضور موثر در عرصه آموزش کشور و تطابق دوره های آموزشی خود با استانداردهای کشور، با کمک و بهره گیری از اساتید متخصص و تجهیزات به روز و جدید، دوره های آموزشی خود را با بالاترین کیفیت ارائه می نماید، تا موجبات عملکرد بهتر دانش پذیران در عرصه های مختلف صنعت را فراهم  آورد. از اینرو این شرکت موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمون های غیر مخرب سطح ۱ و ۲ بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712 از سازمان انرژی اتمی ایران گردیده است.

نمایندگی انحصاری کمپانی A-STAR ارائه دهنده خدمات Advanced NDT
نمایندگی انحصاری کمپانی A-STAR در زمینه آموزش دوره های سطح دو و سه PCN

عضویت ها

عضویت در انجمن بازرسی غیر مخرب ایران (IRNDT)
عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی و آ مایشهای غیر مخرب ایران (IRSNT)
0