خط مشی کیفیت شرکت تارادیس تابش آزما

 شرکت تارادیس تابش آزما با در اختیار داشتن تجهیزات بازرسی و آزمایش های غیر مخرب و با بهره گیری از توان ارزشمند نیروهای کارآزموده، که سوابقی مفید در اجرای پروژه های صنعتی از قبیل واحد های نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و خطوط لوله در کارخانجات صنعتی را دارند فعالیت خود را آغاز نموده است.

خط مشی این شرکت بر مبنای بکارگیری توانمندیهای مهندسی و ارائه خدمات با کیفیت بر اساس استانداردها و مقررات ملی و بین المللی به کارفرمایان محترم می باشد. لذا مدیریت شرکت بر آن است که ضمن پیاده سازی مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/IEC 17020:2013 و بهبود فرآیندهای خود، اهداف زیر را محقق سازد:

  • رعایت اصول اخلاقی، بی طرفی و استقلال و تلاش در جهت افزایش اعتماد و خشنودی کارفرمایان
  • افزایش کیفیت خدمات بازرسی و انجام به موقع تعهدات
  • جذب نیروهای متخصص با سوابق اخلاقی مثبت و تلاش در جهت افزایش دانش آنان
  • تعهد به بهبود مستمر فرآيندها
  • تعهد به رعايت قوانين و مقررات ملي و بین المللی و سایر الزامات  مرتبط با نوع فعالیت شرکت
  • توسعه خدمات شرکت با هدف افزایش سهم بازار
  • ایجاد انگیزش ، ارتقای سطح مهارت و کارآیی کارکنان از طریق آموزش های سیستماتیک ، برنامه ریزی شده و مستمر
  • توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با بازرسی ، از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات
  • پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان

در این راستا مدیریت شرکت خود را متعهد می نماید ضمن بهره مندی از مشارکت کلیه کارکنان در امر توسعه و بهبود کیفیت خدمات، سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC 17020 را پیاده و خط مشی شرکت را در سراسر سازمان منتشر نماید.

مدیر عامل

مهدی شفیعی حق شناس

0