Neutron Backscatter Technique

در این روش بازرسی براساس میزان پراش نوترونی توسط آب موجود (بخصوص میزان هیدروژن) انجام می­گیرد.

منبع رادیواکتیو (Am 241/Be  یا Cf 252) نوترون­های با انرژی بالا را به عایق ارسال می­کند. نوترون­ها توسط عناصر سبک وزن، بخصوص هیدروژن، کند شده و یا “moderated” می­شوند. برای مثال، رطوبت عایق همچون مقدار زیادی هسته­های هیدروژنی عمل کرده و تعداد نوترون­های کنده شده تحت شمارش را افزایش می­دهند.

آشکارساز CPN و نحوه بازرسی

آشکارساز رطوبت FORCE

قابلیت­ها

 • امکان تشخیص رطوبت در عایق­های حرارتی سیستم پایپینگ و مخازن را فراهم می­کند. این روش برای سیستم­های پوشش دهی فلزات نیز قابل استفاده است. بهترین شرایط برای ارزیابی رطوبت، وجود عایق­های چند سانتی متری می­باشد.
 • ابزار مورد استفاده در این روش بصورت Online امکان بازرسی در هر نقطه­ای را فراهم می­کند. آشکارسازها به وجود هیدروژن حساس بوده و لذا برای تشخیص وجود روغن و دیگر مایعات حاوی هیدورژن بالا قابل استفاده می­باشند.
 • آشکارسازها تنها آب­های موجود در نزدیکی خود را تشخیص می­دهند یعنی اینکه آبهای موجود در لوله­ها و مخازن تحت بازرسی، اثری روی نتایج ندارند. این امر تنها بوسیله پروب­های رطوبت سنج قابل تائید است.

محدودیت­ها

 • آموزش­های ویژه­ای جهت کار با این روش مورد نیاز است.
 • برای کار در خارج از سالن بازرسی و وجود بارش باران کارایی ندارد.
 • برای عایق­های فومی و پلاستیکی با هیدروژن بالا مناسب نمی باشد.
 • حساسیت بازرسی این روش در ضخامت­های بالا ۵۰mm به شدت افت می­کند.
 • مشکلات حفاظتی و ایمنی زیادی بخاطر تشعشعات نوترونی به همراه دارد.
 • نیاز به مقطع خشکی از عایق دارد تا ابزار کالیبره شوند.

الزامات این روش و پارامترهای تاثیرگذار

 • نیاز به دسترسی سطح خارجی عایق یا پوشش
 • تجهیزات بصورت دستی قابل جابجایی بوده و لذا برای شرایط دور از دسترس مشکلی بوجود نمی­آید. آشکارساز نیز می­تواند روی دست نصب گردد.
 • میزان هیدروژن متریال
 • ضخامت عایق
 • نوع نصب تجهیزات (فضای باز یا بسته)
0