MFL Pipescan Technique

یکی از روش­های مناسب برای اسکن کردن لوله­ها در اقطار مختلف بصورت ثابت و متحرک می­باشد، یعنی اینکه با حرکت در طول سطح خارجی لوله، داخل و خارج آن را از نظر خوردگی حفره دار شدن بازرسی می­کند. در این روش از سیستم الکترونیکی با هشدار دهنده بر روی دست بازرس استفاده می­شود. این سیستم برای تشخیص عیوب دارای هشدار دهنده صوتی و تصویری (L.E.D) مورد استفاده قرار می گیرد.

تجهیزات بازرسی روش MFL

قابلیت­ها

در این روش منشا داخلی و یا خارجی بودن خوردگی حفره دار شدن از سطح، توسط نمایشگر تصویر می­شود. این سیستم قابلیت اندازه گیری را ندارد.

محدودیت­ها

 • اسکنر طولی در این روش قابلیت بازرسی ناحیه کوچکی از یک طرف جوش دوار و یا بر روی فلنج را ندارد.
 • نواحی اطراف جوش طولی توسط این روش بازرسی نمی­شوند.
 • اسکنر این روش نمی­تواند نواحی حاوی خم ها، زانویی و محدوده­هایی به این شکل روی لوله را بازرسی کند.
 • بازرسی تا ضخامت ۱۹mm و برای پوشش با ضخامت ۶mm امکان پذیر است.
 • حداقل به ۱۲۰mm تمیزی اطراف لوله نیاز است.

الزامات این روش و پارامترهای تاثیرگذار

 • نیاز به دسترسی کامل به سطح خارجی لوله
 • غیریکنواختی ضخامت رنگ (بخصوص در زیر لوله)، خوردگی شدید و عدم گردی منجر به تشخیص اشتباهی عیوب و یا مانع بازرسی می­گردند.
 • اسکنر تنها روی خط مستقیم قابلیت حرکت داشته و خم­ها و زانویی­ها را نمی­توان بازرسی کرد.
 • در تجهیزاتی که بصورت تدریجی ضخامت آنها کاهش یافته است، ممکن است عیوب ناشی از فرسایش قابل تشخیص نباشند.
 • شکل عیوب
 • حساسیت سیستم متاثر از سرعت حرکت اسکنر می­باشد، اپراتور باید این سرعت را بین ۳۰۰mm/sec تا ۵۰۰mm/sec نگهدارد.
 • این روش تنها دارای یک اسکنر می­باشد و برای ارزیابی کمی نیاز به بازرسی ثانویه دارد.
 • این روش برای لوله­ها با ضخامت ۶-۱۹mm کارایی دارد. حداکثر حساسیت وابسته به ضخامت است.


 

0