M-skip (Multi-Skip) Technique

یکی از روش­های التراسونیک با قدرت متوسط که توانایی بازرسی سریع مخازن، لوله­ ها و پلیت­ ها را دارد.

قابلیت­ها

روش M-Skip (Multi-Skip) از دو پروب زاویه دار جهت ایجاد امواج برشی تشکیل شده است که قابلیت عبور این امواج با حرکت به سطح و داخل قطعه از کاهش قدرت بازرسی جلوگیری می­کند. با محاسبه و آنالیز زمان حرکتی سیگنال­ها، اطلاعات کمی حاوی ضخامت و یا وجود عیوب بدست آید.

از طریق پروب­های مذکور، اندازه­گیری­های دقیقی به کمک میانگین ابعاد محاسبه شده امکان­پذیر می­باشد. در این روش نواحی دیگر همچون ساپورت و گیره­ها در اطراف لوله­ها، منجر به خطا در اندازه­گیری نمی­شوند. تغییرات بوجود آمده در سیگنال­های دریافتی (بصورت قدرت و یا زمان دریافت سیگنال) بیانگر وجود عیوب و یا کاهش ضخامت می­باشد.

از طرف دیگر عیوب سطحی و یا نزدیک به سطح پشتی نیز قابل ردیابی می­باشند. در برخی موارد نیز امکان بازرسی عیوب سطحی نیز وجود دارد. از نظر کلی در مقایسه با روش CHIME شرایط بهتری را برای بازرسی فراهم می­کند.

قابلیت بازرسی از سیستم پایپینگ را در شرایطی که حتی ساپورت­ها و دیگر موانع (همچون گیره­ها) نیز مشکلی ایجاد نکنند، فراهم می­کند. با توجه به فاصله ۱m مابین پروب­ها، امکان بازرسی در این بازه را برای لوله­ها با هر قطری فراهم می­شود.

بازرسی از طریق اولین سه سیگنال ایجاد شده مابین پروب فرستنده و گیرنده درصورت عدم وجود عیوب

بازرسی از طریق اولین سه سیگنال ایجاد شده مابین پروب فرستنده و گیرنده در حضور عیوب

محدودیت­ها

روش M-Skip برای بررسی عیوب/ خوردگی بکار گرفته می­شود. مشخص است که اطلاعات کمی حاصل از این روش، یعنی بررسی عیوب و ضخامت قطعه در خطی مابین دو پروب امکان­پذیر است.

اسکن اطلاعات حاصل از عیوب از یک جهت منجر به عدم امکان بازرسی با از دیگر جهات می­گردد و لذا این نقیصه منجر به عدم امکان محاسبه عمق عیب می­گردد. در این شرایط کاهش ضخامت قطعه تنها بصورت عیوب خطی فرض می­گردد. از طرفی وجود عیب جداگانه در بین پروب­ها بصورت یک عیب خطی فرض می­گردد.

پروب­های فرستنده و گیرنده باید ۱m از هم فاصله داشته باشند، این شرایط برای بازرسی تجهیزات با دیواره­های موازی و یا نسبتاً موازی مناسب بوده در حالیکه برای تجهیزات دوار نیز قابل استفاده می­باشد.

برای اطمینان از نتایج، بهتر است که بازرسی به روش UT نیز انجام گیرد.

برای شرایط بهینه در این روش، باید در محدوده­ای که بین دو پروب قرار می­گیرد ضخامت قطعه هیچگونه غیر هم ترازی نداشته باشد تا بصورت عیبی همچون کاهش ضخامت محاسبه گردد (برای مثال شروع و پایان نقاط اسکن لوله، روی ساپورت انجام گیرد).

بازرسی­های صورت گرفته توسط پروب­های این روش در هر دو حالت حرکت خطی و دوار امکان­پذیر است. پروب­های با زاویه کم برای حرکت دوار استفاده شده تا زاویه تقریباً ثابتی روی سطح داخلی قطر لوله داشته باشند.

وجود پوشش­ها می­تواند تاثیر محسوسی بر کیفیت و دامنه سیگنال­های M-Skip داشته باشند.این اثرات در کنار سیگنال­های بازتابی ناخواسته از پوشش­ها روی نتایج بازرسی تاثیر منفی دارند.

برای تجهیزات با ضخامت پایین (کمتر از حدود ۱۰mm)، سیگنالی از عیوب منفرد دریافت نشده و لذا اطلاعاتی پیرامون این عیوب دریافت نمی­گردد.

تجربه نشان می­دهد که اطلاعات حاصل از عیوب در ضخامت­های بیش از ۱۵mm قابل اطمینان می­باشند ولی به هر حال برخی از سطوح با شکل نامنظم منجر به کاهش ضخامت می­شوند، یعنی باعث حذف برخی از سیگنال­های دریافتی می­گردد ولی این امر بواسطه بهینه کردن پروب­ها قابل اصلاح است.

 

الزامات این روش و پارامترهای تاثیرگذار

  • دسترسی دستی به اتصال پروب و اسکنر
  • تمیزی کافی در محل اتصال پروب­ها و دیگر تجهیزات بازرسی (حدود ۱۰۰mm اطراف آن)
  • ماکزیمم فاصله پروب­ها ۱m

شرایط سطوح دارای کیفیتی همچون بازرسی UT

0