Lixi Technique

در این روش با کمک تجهیزات رادیوگرافی، خوردگی لوله­ها در زمان کمی بازرسی می­شوند. کاربردهای اصلی آن بررسی خوردگی زیر پوشش CUI(Corrosion Under Insulation)  بوده که مانع انجام فرایند پایپینگ می­گردد.

نحوه عملکرد این روش بوسیله قرار دادن ایزوتوپ گادولنیم-۱۵۳ در یک سمت اسکنر C-arm و آشکارساز در طرف دیگر می­باشد. برای کاربرد مذکور سه روش ارائه داده است: the Profiler, the Gadscope & the Penetrator.

 • Lixi Profiler

پرتو تابشی مستقیماً به مرکز لوله هدایت شده تا هر دو ضخامت لوله را اندازه­گیری کند. اطلاعات این روش بصورت گراف ارائه می­شود. گراف خیلی سریع (در مدت زمان کم) و بصورت الکترونیکی توسط کامپیوتر حاضر می­گردد (نسبت به ارائه فیلم). اسکنر در طول لوله حرکت کرده و در هر قسمت ضخامت دیواره را با دقت اندازه­گیری می­کند. در لوله­های افقی این فرایند در سه مقطع انجام می­گیرد: ۱۲ o’clock (0º)/۶o’clock (180º), ۴۵º /۲۲۵º, ۱۳۵º /۳۱۵º (اگرچه این مقاطع وابسته به نقاطی هستند که انتظار می­رود خورده شده باشند).

تجهیزات روش Lixi Profiler

در روش Gadscope از رادیوایزوتوپ Gd-153 بعنوان منبع تابش استفاده می­شود. در حالت Penetrator از تیوب X-ray استفاده می­شود. در این دو روش، پرتو تابشی بصورت مماسی رفتار کرده و در زمان کمی سطح خارجی مقطع مورد نظر از لوله را (معمولاً در ساعت ۶ از طول لوله) حتی در حضور عایق، بازرسی می­شود. روش Gadscope نسبت به Penetrator برای بازرسی لوله­های با قطر و دانسیته بالاتر بهتر عمل می­کند. این دو روش خروجی کیفی داشته اما می­توانند بصورت مکمل در کنار روش کمی Profiler و پس مشخص شدن محل خوردگی، بکار گرفته شوند.

 

قابلیت­ها

روش Profiler قابلیت بازرسی متریال­های فولادی تا ضخامت ۵۰mm (25mm برای هر ضخامت) دارد.

این روش­ها از منابع تولید تابش دارای انرژی پایین می­باشند و لذا می­توان بدون ایجاد شرایط حفاظتی و با دسترسی مستقیم به تجهیزات، بازرسی انجام گیرد. در روش Profiler، ماکزیمم ضخامتی که اشعه قابلیت عبور از فولاد را دارد ۵۰mm است اما پس از عبور ۳۳mm، نتایج حاصل قابل اعتمادی نسبت به عیب نمی­دهد. با توجه به این موارد می­توان تا ضخامت ۱۹mm از لوله را بازرسی کرد.

در روش Profiler میزان کاهش ضخامت اندازه­گیری شده و امکان بررسی تغییرات ابعادی متریال بین ۱-۳mm وجود دارد. این روش محل جوش­ها و انسداد لوله­ها را نیز مشخص می­کند.

زمان بازرسی کوتاه بوده و در ورژن­های جدید Profiler امکان حک کردن محل عیوب لوله توسط کامپیوتر فراهم شده است تا بتوان محل دقیق آنها را ثبت کرد. در یک مرحله بازرسی، اطلاعات روی جدول و صفحه بصورت همزمان تدوین می­شوند. در نرم افزارهای جدید Profiler توانایی اپراتور برای بازرسی ناحیه بزرگتری فراهم شده است تا آنالیز نتایج راحتر و در زمان کمتری انجام گیرد.

نمونه­ای از خروجی اطلاعات بازرسی در این روش

محدودیت­ها

 • Profiler دارای اسکنرهای نوع C در ابعاد مشخص ۶”, ۱۳” & 18” می­باشند.
 • Gadscope دارای ابعاد ۲۴” می­باشد.
 • میزان تابش قابل جذب در هر قطعه وابسته به ضخامت، دانسیته (تخلخل) و عدد اتمی عناصر موجود در متریال دارد.
 • کد گذاری جهت تعیین محل عیب انجام نمی­گیرد. یعنی سیستم محل­های عیب را ثبت نمی­کند و تنها اپراتور حین بازرسی قادر به انجام این کار می­باشد.
 • در مقایسه با روش متداول رادیوگرافی توانایی کمی در تشخیص ترک­های باریک و عیوب منفرد کوچک دارد.
 • محدودیت­های دسترسی و شکل تجهیزات، امکان استفاده از آن را محدود می­کند.
 • شرایط تابش بوسیله عملیات یونیزاسیون در ایزوتوپ­ها برقرار است.
 • دسترسی به هر دو جهت تجهیز اساس انجام بازرسی بوده زیرا نتایج حاصل بوسیله عبور اشعه از تجهیزات انجام می­گیرد.
 • قابلیت تعیین محل خوردگی در داخل و یا خارج سطح وجود ندارد. امکان تشخیص کاهش ضخامت تنها از طریق اسکن “Slice” و بصورت عمود بر محل عیب امکان پذیر است.
 • در صورت وجود محصولات خوردگی نتایج بازرسی تحت تاثیر قرار می­گیرد. دانسیته پایین تیکه­های خورده شده بصورت کاهش ضخامت در ثبت نتایج اثر گذاشته اگرچه با اندازه­گیری­های بشتر امکان رفع این مشکل وجود دارد. تیکه­های خوردگی که به قطعه چسبیده باشند، قابل تشخیص نمی­باشند.

 

الزامات این روش و پارامترهای تاثیرگذار

 • تجهیزات باید در نزدیکی محل بازرسی باشند. بخاطر اینکه Profiler دارای منبع با تابش محدود می­باشد نیاز به دسترسشی مستقیم برای بازرسی دارد. دسترسی به تجهیزات برای اسکن نوع C سختتر می­باشد زیرا باید دسترسی به هر دو طرف تجهیز فراهم شود.
 • در هنگام استفاده از Profiler باید مراقب بود تا زاویه ۹۰ درجه ای روی قطعه برای بازرسی رعایت شود زیرا امکان ارائه نتایج در اندازه گیری ضخامت بالاتر از مقدار واقعی وجود دارد. امکان بروز این مشکل در اثر عایق کاری ضعیف روی لوله نیز بوجود می­آید و لذا باید جهت بازرسی این موارد را در نظر گرفت.
0