(Full Matrix Capture Solution (FMC

یکی از روش­های جدید بازرسی غیرمخرب با اصول عملکردی PAUT می­باشد که در سال­های اخیر از حالت آزمایشگاهی برای کار در شرایط صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

طی فرایند PA، سیگنال­ها در سخت افزار تجزیه و تحلیل شده و لذا قابلیت فرایند شدن حین شرایط off-line را ندارند. در مقابل، روش FMC قابلیت دریافت و ثبت سیگنال­ها را برای هر مرتبه ارسال و دریافت دارا می­باشد (A-Scans).

اصول عملکرد روش FMC

علاوه بر قابلیت ذخیره سازی اطلاعات توسط FMC امکانات دیگری نیز بوسیله این روش فراهم می­گردد:

(۱) با اینکه توسط روش PA امکان اسکن کردن از نقاط ثابتی و براساس بلوک­های استاندارد SDH فراهم می­شود، در روش FMC این ناحیه در مقطع ۴۰° – ۷۰° زیر پروب امکان پذیر است.

(۲) اطلاعات شبیه­سازی FMC بدست می­آید.

(۳) قابلیت تجزیه و تحلیل داده ها در مقطع مذکور جهت مقایسه با فرایند PA بدست می­آید.

(۴) با جابجایی چیدمان FCM امکان بازرسی در محدوده -۱۰° – ۱۰° که با PA قابل بررسی نمی­باشد، فراهم می­شود.

این موارد نشان می­دهد که اطلاعات حاصل از FMC با داده های PA، آنالیز کامل­تری را حین offline ارائه می­دهند. این مزیت بیانگر این است که از هزینه­های اسکن کردن مجدد می­توان جلوگیری کرد.

 

قابلیت­ها

  • بدست آوردن اطلاعات جانبی تکمیلی (دستیابی به عمق و زاویه پرتو بالاتر جهت بهینه سازی بازرسی) از این فرایند پس از انجام PA
  • امکان استفاده از A-Scans برای بازرسی دقیق ترنقاط
  • قابلیت انتقال سریعتر داده ها
  • قابلیت انتقال حجم بالایی از اطلاعات (در حد GigaBytes)
  • فراهم کردن کیفیت بالایی از سیگنال­ها (حذف نویزها)

مثالی از مراحل انجام فرایند FMC

0