0

روش های معمول آزمون های غیر مخرب

تعداد زیادی از تجهیزات کارخانه­ها تحت بازرسی­های دوره­ای و حین سرویس قرار می­گیرند تا از عملکرد ایمن و صرفه قیمتی برخوردار باشند. این بازرسی­ها معمولاً توسط روش­های بازرسی غیر مخرب متدوال همچون [...]

0

روش های پیشرفته آزمون های غیر مخرب

روش های پیشرفته آزمون های غیر مخرب در سال­های اخیر تعداد زیادی از روش­های بازرسی غیر مخرب پیشرفته ایجاد شده است. این روش­ها امکان بازرسی از میزان زوال تجهیزات زیادی را فراهم کرده­اند. برخی از این [...]