واحد آموزش شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی تارادیس تابش آزما به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و ارتقا ء سطح کیفی دانش مهندسان و پرسنل صنایع، متناسب با پیشرفت های علمی و تکنولوژی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی NDT به طور تخصصی و کاربردی در فضای مناسب آموزشی در یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران، همراه با اعطای گواهینامه های معتبر بین المللی و داخلی می نماید .

دوره های بین المللی و داخلی بازرسی به روش آزمایشات غیر مخرب ( NDT )

  1. VT بازرسی به روش چشمی
  2. PT بازرسی به روش مایعات نافذ
  3. MT بازرسی به روش ذرات مغناطیسی
  4. UT بازرسی به روش التراسونیک
  5. RTI تفسیر فیلم های رادیوگرافی
  6. ET بازرسي به روش جريان گردابي

با اعطاي

گواهينامه بين المللي ASNT NDT-level I & II

 و

گواهینامه سطح ۱ و ۲ بر اساس استاندارد ملی ISIR/ISO9712  سازمان انرژی اتمی 

0