• بهروز رکرک
  بهروز رکرک
  رزومه

  دکترای مهندسی هسته ای دانشگاه شهید بهشتی

  عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

  گواهينامه راديوگرافی و تفسیر فیلم (RT) از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO 9712

  گواهینامه بازرسی با امواج مافوق صوت (UT) از سازمان انرژی اتمیISIRI/ISO 9712

  گواهینامه بازرسی با ذرات مغناطیسی(MT) از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO 9712  

  گواهینامه بازرسی با مایعات نافذ (PT) از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO 9712

  گواهینامه ASNT NDT Level II ET

  مدرس آشکارسازی تابش های هسته ای

  مدرس آزمون های غیر مخرب

  عضویت در کمیسیون های فنی و ملی تدوین استانداردهای مرتبط با NDT

  دبیر کمیته ی فرعی شماره TC85/Sc5 سازمان استاندارد و تحقیقات کشور

  عضویت پیوسته در انجمن حفاظت در برابر اشعه

  عضویت پیوسته در انجمن آزمون های غیر مخرب ایران

 • مهدی شفیعی حق شناس
  مهدی شفیعی حق شناس
  رزومه

  کارشناس ارشد مهندسی مواد – جوشکاری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

  مدرس دروس تخصصی مهندسی جوش در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران

  مدرس تایید صلاحیت شده از سازمان انرژی اتمی ایران

  گواهينامه راديوگرافی و تفسیر فیلم (RT) از سازمان انرژی اتمی ISIRI/ISO9712

  گواهينامه دوره های مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتی

  گواهینامه بیان مبانی، تشریح الزامات استاندارد ۱۷۰۲۰ و نحوه ممیزی از پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

  گواهینامه آشنایی با استانداردهای اجباری آسانسور(۶۳۰۳) از پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

  عضو حقیقی انجمن بازرسی غیر مخرب ایران IRNDT

  CSWIP Visual Welding Inspection 3.0 Cource,TWI  Certification

  گواهینامه ASNT NDT Level II UT & MT & PT

   

 • ایرج ندیم
  ایرج ندیم
  رزومه

   مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

  گواهینامه : MT, PT, RT, UT, VT, ET ASNT NDT Level III # 164253

  گواهینامه EN 473/ISO9712 Level III MT, PT, UT, RT, VT از موسسه TUV آلمان

 • نادربهادر بهبهانی
  نادربهادر بهبهانی
  رزومه

   مدرس دوره های تخصصی مهندسی جوش و مواد

  گواهینامه : MT, RT, VT ASNT NDT Level III # 203777

  گواهینامه EN 473/ISO9712 Level III MT, PT, UT, RT, VT از موسسه TUV آلمان

 • S Khaja M
  S Khaja M
  رزومه

  PCN Level III UT Phased Array

    PCN Level III UT Time of Flight Difraction

  PCN Level III Ultrusonic Testing

  ASNT Level III Magnetic Particle Testing

  ASNT Level III Liquid Penetrant Testing

  ASNT Level III Ultrusonic Testing

  ASNT Level III Radiographic Testing

 • Sirajul H M
  Sirajul H M
  رزومه

  PCN Level III UT Phased Array

    PCN Level III UT Time of Flight Difraction

  PCN Level III Ultrusonic Testing

  PCN Level II Radiography Interpretation

  ASNT Level III Magnetic Particle Testing

  ASNT Level III Liquid Penetrant Testing

  ASNT Level III Ultrusonic Testing

  ASNT Level III Radiographic Testing

 • Nair Anup
  Nair Anup
  رزومه

  PCN Level II UT Phased Array

  PCN Level II Magnetic Particle Testing

    PCN Level II UT Time of Flight Difraction

  PCN Level III Ultrusonic Testing

  PCN Level II Radiographic Interpretation

  ASNT Level III Radiographic Testing

  ASNT Level III Ultrusonic Testing

  ASNT Level III Radiographic Testing

 • Dr Muthu
  Dr Muthu
  رزومه

  PCN Level III UT Phased Array

    PCN Level III UT Time of Flight Difraction

  PCN Level III Ultrusonic Testing

  PCN Level II Radiography Interpretation

  PCN Level III Magnetic Particle Testing

  PCN Level III Liquid Penetrant Testing

  PCN Level III Radiographic Testing

  ASNT Level III Ultrusonic Testing

  ASNT Level III Radiographic Testing

  ASNT Level III Magnetic Particle Testing

  ASNT Level III Liquid Penetrant Testing

 • Prem Kumar
  Prem Kumar
  رزومه

  PCN Level III UT Phased Array

    PCN Level II UT Time of Flight Difraction

  PCN Level III Ultrusonic Testing

  PCN Level II Radiography Interpretation

  PCN Level III Magnetic Particle Testing

  PCN Level III Liquid Penetrant Testing

  ASNT Level III Ultrusonic Testing

  ASNT Level III Radiographic Testing

  ASNT Level III Magnetic Particle Testing

  ASNT Level III Liquid Penetrant Testing

 • Lim Kwee Hein
  Lim Kwee Hein
  رزومه

  PCN Level III UT Phased Array

  PCN Level III Magnetic Particle Testing

    PCN Level III UT Time of Flight Difraction

  PCN Level III Ultrusonic Testing

  PCN Level III Radiographic Testing

  ASNT Level III Magnetic Particle Testing

  ASNT Level III Liquid Penetrant Testing

  ASNT Level III Ultrusonic Testing

  ASNT Level III Radiographic Testing

0