مشاوره در زمینه مهندسی جوش 

مشاوره در زمینه مهندسی جوش راه حل مناسبی در جهت کاهش هزینه ها در فرآیند های ساخت و تولید، بهبود راندمان تولید و بالا رفتن اطمینان و تضمین کیفیت قطعات محسوب می گردد.

شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی تارادیس تابش آزما بر پایه سوابق و تجارب موفق مدیران ، متخصصین و مدرسین باتجربه و دارای مدارک سطح II و III تست های غیرمخرب از انجمن تستهای غیرمخرب آمریکا (ASNT) ، سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO) و بازرسین جوشکاری دارای مدارک CSWIP از انجمن جوشکاری انگلیس (TWI) ، همچنین با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته در زمینه مهندسی جوش اقدام به ارائه مشاوره در زمینه مهندسی جوش به شرح ذیل می نماید :

 • مشاوره در زمینه تهیه وبازبینی دستورالعمل های جوشکاری قطعات (WPS )
 • مشاوره در زمینه تأیید دستورالعمل های جوشکاری ( PQR )
 • مشاوره در زمینه تست وتأیید مواد مصرفی جوش
 • مشاوره در زمینه آزمون وتأیید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
 • مشاوره در زمینه تهیه روش های اجرایی تست های غیر مخرب NDT procedures
 • مشاوره در زمینه تنظیم طرح کنترل کیفیت و بازرسی فنی (QCP-ITP)
 • مشاوره در زمینه انواع فـرآیندهای جوشـــکاری و انتخاب بهتــریـن روش های کاربـردی
 • مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات جوشکاری ، مواد مصـرفی ، الکترودها و ســایر ملزومات
 • مشاوره در زمینه اتوماسیون روشـــهای جوشــکاری و تغییــر فرآیندها جهت کارایی بالاتر
 • مشاوره در زمینه مهندســـی جــــوش ، متـــالوژی جـــــــوش و طــراحی اتصـــالات
 • مشاوره در زمینه عملیـــات هــای حـــرارتـــی و تنـــش زدایـــی قطعـــات
 • مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات اتوماتیک تستهای غیر مخرب و راه اندازی آنها
 • مشاوره در زمینـه روشــهای بازرســی و تهیه دسـتورالعمل های مـربوط بــه آن

ساير خدمات مشاوره مرتبط با جوشكاري و تستهاي غير مخرب نيز با توجه به نياز كارفرما و هماهنگي لازم قابل اجرا مي باشد .

0