فرصت های شغلی

شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی تارادیس تابش آما از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذب افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحه راهبردهای توسعه منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدام افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به تیم تارادیس تابش آزماست. کار در کنار افراد جوان، باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است.

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید به زیر بخش ارسال رزومه که در بخش استخدام قرار دارد، مراجعه نمائید و چنانچه خود را واجد شرایط ارسال درخواست کار می‌دانید، رزومه خود را ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه درخواست شما، بر اساس اولویت های کاری مورد نیاز، با شما تماس گرفته خواهد شد.

0