شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

با پیشرفت علم و فناوری و اهمیت روزافزون انرژی، رویکرد اصلی تحقیقات علمی و صنعتی به سمت دستیابی به مواد و روش­هایی سوق پیدا کرده است که منجر به کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه­ها در کنار ایمنی و بازدهی بالا شوند. لذا تحقیقات در زمینه علم مواد عمدتا در دو عرصه عمده متمرکز شده است. زمینه اول امکان جایگزینی مواد رایج با مواد جدیدتر دارای کارایی بالاتر و دوم اصلاح و بهینه ­سازی مواد و روش­های موجود می باشد. دستیابی به این مهم مخصوصا در صنایع با فناوری پیشرفته تنها با استفاده از علم شناسایی و انتخاب مواد مهندسی میسر می باشد. از این رو شرکت تارادیس تابش آزما در راستای بهینه سازی مواد مهندسی و پژوهش در خواص و ارتباط با روش ساخت مواد اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی در این زمینه به شرح ذیل می نماید :

  • طراحی و تدوین تکنولوژی تولید قطعات فلزی و غیرفلزی از طریق مهندسی معکوس
  • طراحی و انتخاب آلیاژ مناسب جهت کاربردهای ویژه و شرایط کاری مورد نظر
  • بهینه سازی فرآیند تولید در جهت افزایش عمر قطعات صنعتی
  • بررسی علل تخریب و تخمین عمر باقیمانده قطعات و کامپوننت های صنعتی
  • و …
0