روش های معمول آزمون های غیر مخرب

تعداد زیادی از تجهیزات کارخانه­ ها تحت بازرسی­ های دوره­ای و حین سرویس قرار می­ گیرند تا از عملکرد ایمن و صرفه قیمتی برخوردار باشند. این بازرسی­ها معمولاً توسط روش­های بازرسی غیر مخرب متدوال همچون التراسونیک، ذرات مغناطیسی، مایع نافذ، بازرسی چشمی و رادیوگرافی انجام می­گیرند. این روش­ها دقت بالایی داشته اما میزان پوشش دهی حجم کار آنها کم و لذا برای بازرسی کل مجموعه، نیاز به آماده سازی شرایط و صرف هزینه بالایی میباشد

آزمون پرتونگاری
آزمون پرتونگاری
آزمون فراصوتی
آزمون فراصوتی
آزمون چشمی
آزمون چشمی
مایع نافذ
مایع نافذ
آزمون ذرات مغناطیسی
آزمون ذرات مغناطیسی
آزمون جریان گردابی
آزمون جریان گردابی
0