دوره آموزشی رادیوگرافی صنعتی بر اساس استاندارد ISIRI/ISO 9712

 شرکت مهندسین مشاور و بازرسی فنی تارادیس تابش آزما در راستای حضور موثر در عرصه آموزش کشور و تطابق دوره های آموزشی خود با استانداردهای کشور، با کمک و بهره گیری از اساتید متخصص و تجهیزات به روز و جدید، دوره های آموزشی خود را با بالاترین کیفیت ارائه می نماید، تا موجبات عملکرد بهتر دانش پذیران در عرصه های مختلف صنعت را فراهم  آورد. از اینرو این شرکت موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره های آموزشی آزمون های غیر مخرب سطح ۱ و ۲ بر اساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712 از سازمان انرژی اتمی ایران گردیده است.

سرفصل های دوره  بر اساس استاندارد ISIRI/ISO9712

 • General Knowledge
 • Physical Principles Of Radiography
 • Radiographic Equipment
 • Photographic And NON- Photographic Recording
 • Processing Of Radiographic Films
 • Radiographic Quality And Exposure
 • Quantitative Evaluation Methods For Radiographic Image Quality
 • Radiographic Techniques
 • Radiographic Viewing And Interpretation
 • Codes And Standards
 • Recording Of Test, Interpretation And Evaluation Of Results
 • Personal Safety And Radiation Protection
 • Total Quality Control
 • Organisation And Administration Of NDT
0