خوردگی و پوشش

خوردگی یك واكنش شیمیایی و یا الكتروشیمیایی مخرب بین سطح یک ماده (معمولا فلز) و محیط اطراف آن می‌باشد. با توجه به اینكه از لحاظ ترمودینامیكی مواد اكسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، بنابراین تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین‌تر سبب اكسید (خورده) شدن فلز می‌گردد. پوشش‌دادن از روش‌های تکمیل سطح مواد است که نه تنها برای حفظ ظاهر قطعات، دستگاه‌ها و تجهیزات اعمال می‌شوند بلکه برای حفاظت آن‌ها در برابر خوردگی، اشعه مافوق بنفش، نفوذ آب، حرارت، سایش و مواد شیمیایی نیز به کار می‌روند.

با این توضیح می‌توان گفت كه هیچگاه نمی‌توان به طور كامل از خوردگی جلوگیری نمود، بلكه باید به نحوی میزان خوردگی را به حد قابل قبول رسانید. از این رو شرکت تارادیس تابش آزما با در اختیار داشتن مهندسین و کارشناسان متخصص و با تجربه و با به کار بردن موثرتر تکنولوژی های موجود و اعمال تکنیک های دقیق مدیریت خوردگی جهت جلوگیری از قسمت قابل توجهی از خسارت های ناشی از خوردگی، اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای و پژوهشی در این زمینه به شرح ذیل می نماید :

  • تحلیل و بررسی علل خوردگی قطعات صنعتی و سازه های مهندسی
  • تدوین دانش فنی انواع پوشش های مقاوم در برابر سایش یا خوردگی قطعات صنعتی
  • انتخاب مواد مهندسی مناسب برای ساخت تجهیزات گوناگون در صنایع جهت رفع مشکلات ناشی از خوردگی
  • مشاوره در زمینه حفاظت از سازه های مهندسی در برابر خوردگی و تخریب
  • مشاوره در زمینه نصب، راه اندازی و بهینه سازی خطوط پوشش دهی
  • مشاوره در زمینه تهیه سیستــــم های رنــگ و انــواع اســتانداردهای مــرجع
  • مشاوره در زمینه مناسب ترین روش های کنترل کیفیت رنگ و نحوه تهیه گزارشات
  • مشاوره در زمینه انتخـاب و خرید وسـایل بـازرســی رنــگ
  • مشاوره در زمینه کیــورینــگ رنــگها و روشـهـای اجــرای رنــگ در اجــراء
0