بازرسی چشمی VT

كنترل قطعات جوش كاری شده در سازه ها از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا اگر عیوب این قطعات شناسایی نشود و رفع نگردند می تواند كار اصلی ان سازه یا قطعه را مختل كند و ضرر های جبران ناپذیری چه از لحاظ جانی و چه از لحاظ مالی باعث شوند. بدین منظور بازرسیقطعات از اهمیت بالایی برخوردار است. روش های مختلفی برای بازرسی سازه ها و قطعات وجود دارد كه آزمون های غیر مخرب NDT یكی از پركاربردترین ان ها است. در این بین یكی از ساده ترین این آزمون ها، بازرسی چشمی VT است.

بازرسی چشمی VT عبارت است كنترل روز به روز و مداوم قطعات به وسلیه مشاهده كه می تواند به وسیله چشم غیر مسلح انجام شود و یا از وسایل و ابزار بزگنمایی برای این كار استفاده شود. بازدید و یا بازرسی چشمی یك از ساده ترین، متداول ترین و مهمترین بازرسی هایی است كه از قطعات انجام می گیرد و معمولا نخستین مرحله در بازرسی و بررسی یك قطعه به حساب می اید. تمام عیوب ظاهری اعم از عیوب سطحی، ترك های سطحی، نادرستی شكل و انحرافات در اندازه قطعات را می توان به وسیله این بازرسی تشخیص داد. بازرسی چشمی صحیح چه با چشم غیر مسلح و چه با ذره بین و اندوسكوپ انجام شود، در تشخیص عیوب متالورژی و ظاهری كاربرد دارد و می تواند مبنای برنامه ریزی ها برای بازرسی های بعدی و انتخاب نوع ان ها باشد. در بعضی مواقع اطلاعات حاصل از این بازرسی برای حل اشكال قطعه كفایت خواهد كرد. شدت و نوع نور محیط، شرایط سطح قطعه و تمییزكاری قطعه از اهمیت بالایی در بازرسی چشمی برخوردار است. در بعضی از موارد زاویه نوری كه بر روی قطعه تابانده می شود و مشاهد در ان اتفاق می افتد اهمیت پیدا می كند زیرا بعضی از عیوب سطحی تحت زاویه تابش نوری معینی قابل مشاهده هستند.

ازمزایای بازرسی چشمی می توان به ارزان بودن و نیاز نداشتن به وسیله و دستگاه های پیچیده برای انجام ان اشاره نمود. با چشم غیر مسلح فقط می توان نقص های نسبتا بزرگ را مشاهد نمود و نقص ها و عیب های بسیار كوچك قابل تشخیص نیستند كه این ازمحدودیت ها و اشكلات این بازرسی می باشد. می توان با استفاده از ابزارهایی مانند ذره بین و میكروسكوپ دقت تشخیص عیوب را در این بازرسی افزایش داد. از طرف دیگر كسی كه بازرسی چشمی را انجام میدهد باید دارای سابقه و تخصص كامل در این زمینه كاری باشد تا بتواند بازرسی صحیح و قابل اعتمادی را انجام دهد.

0